Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin khách hàng

Thu thập thông tin cá nhân:

“Thông tin cá nhân” là những thông tin có thể được sử dụng để xác định hoặc liên hệ với cá nhân. Tại https://topmus.vn/, chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân sau:

– Thông tin liên lạc:

Thông tin liên lạc cho phép https://topmus.vn/ giao tiếp với bạn.

Các thông tin liên lạc chúng tôi thu thập bao gồm: Họ tên, địa chỉ nhận bưu phẩm, số điện thoại, địa chỉ email hợp lệ, … hoặc các địa chỉ khác mà bạn nhận được thông tin từ phía TOPMUS. Chúng tôi có thể thu thập thêm một số thông tin liên lạc khác bao gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ website, vai trò, chức vụ của bạn trong doanh nghiệp.

– Thông tin giao dịch:

Khi bạn truy cập vào website của TOPMUS, hệ thống tracking của một bên thứ ba sẽ tự động ghi nhận các thông tin như: dữ liệu về các trang mà bạn đã truy cập, cách bạn tương tác và sử dụng website, cách bạn tương tác với người dùng khác, địa chỉ IP, cookies, …

Các thông tin này giúp TOPMUS phân tích và hiểu về cách mà website https://topmus.vn/ hiển thị cho người dùng.

– Thông tin bạn đăng tải

Nếu bạn thực hiện đăng tải bình luận lên blog của TOPMUS, chúng tôi sẽ thu thập thông tin như họ tên và nội dung bình luận mà bạn đăng tải. Nội dung đăng tải sẽ công khai hiển thị với những người dùng khác trên website, vì vậy, hãy cẩn trọng với nội dung mà bạn sẽ đăng lên website.

Sử dụng thông tin cá nhân:

TOPMUS có thể sử dụng Thông tin Cá nhân với mục đích: giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn, nâng cao trải nghiệm của người dùng trên website, giúp TOPMUS tùy chỉnh thiết kế các ưu đãi, nội dung blog phù hợp với nhu cầu của bạn.

TOPMUS sử dụng Thông tin Cá nhân để:

 • Xác định và xác thực người dùng
 • Giao dịch
 • Tối ưu cải thiện website
 • Kết nối với bạn trên mạng xã hội (như Facebook, Twitter)
 • Liên lạc với bạn qua số điện thoại hoặc email
 • Cải thiện trải nghiệm của bạn đối với website TOPMUS
 • Cung cấp các thông tin dựa trên sở thích, vị trí hoặc hoạt động kinh doanh bạn
 • Gửi cho bạn những thông báo mới về việc cập nhật, hỗ trợ, cảnh báo, hoặc các bản tin tiếp thị
 • Đánh giá các sản phẩm, dịch vụ của TOPMUS
 • Theo dõi các giao dịch và thực hiện những phân tích khác
 • Giao tiếp và cung cấp thêm thông tin mà bạn quan tâm về các đối tác của TOPMUS
 • Quản lý các mảng khác trong vận hành như: quản lý truyền thông, quản trị trang web, phân tích, phòng chống gian lận, thực hiện các báo cáo của công ty và các điều khoản sử dụng cũng như tuân thủ theo pháp luật.

Khi nào và tại sao TOPMUS tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

TOPMUS sẽ không tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, trừ khi được quy định trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

TOPMUS sẽ tiết lộ thông tin của bạn khi:

 • Làm việc với các cty và nhà cung cấp dịch vụ (như Hubspot, Infusionsoft, Zapier, Teachable, … hoặc các cty xử lý hóa đơn, lưu trữ website, cung cấp dịch vụ khách hàng hoặc phân tích dữ liệu để thực hiện các mục đích được mô tả ở bên trên.
 • Thực thi việc bảo vệ tài sản và tài sản trí tuệ của TOPMUS.
 • Bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận, đáp ứng yêu cầu từ phía chính phủ.
 • Ngăn chặn thiệt hại về vật chất và tổn thất tài chính sắp xảy ra.

TOPMUS sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi TOPMUS đang trong quá trình sát nhập với một doanh nghiệp khác, mua lại doanh nghiệp khác hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của TOPMUS và cần có thông tin hỗ trợ việc bán hoặc chuyển nhượng lại tài sản kinh doanh.

Lưu giữ thông tin cá nhân:

TOPMUS sẽ không tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, trừ khi được quy định trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

TOPMUS sẽ tiết lộ thông tin của bạn khi:

 • Làm việc với các cty và nhà cung cấp dịch vụ (như Hubspot, Infusionsoft, Zapier, Teachable, … hoặc các công ty lưu trữ website, xử lý hóa đơn, cung cấp dịch vụ khách hàng hoặc phân tích dữ liệu để thực hiện các mục đích được mô tả ở phần trên.
 • Thực thi việc bảo vệ tài sản và tài sản trí tuệ của TOPMUS.
 • Bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận, đáp ứng yêu cầu từ phía chính phủ.
 • Ngăn chặn thiệt hại về vật chất và tổn thất tài chính sắp xảy ra.

TOPMUS sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi TOPMUS đang trong quá trình sát nhập với một doanh nghiệp khác, mua lại doanh nghiệp khác hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của TOPMUS và cần có thông tin hỗ trợ việc bán hoặc chuyển nhượng lại tài sản kinh doanh.

Bảo mật:

Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn.

Khi thu thập dữ liệu trên trang web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn.

Chúng tôi khuyên bạn rằng bạn không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát bạn có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của bạn qua internet hoặc email.

Bạn tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống trang web. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng nếu trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

Quyền lợi Khách hàng:

Bạn có quyền được yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu thông tin của bạn mà không mất phí.

Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.